U.A.-regeling ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Dit besluit, hetwelk in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, treedt in werking op 1 augustus 1968.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, R. J. H. Kruisinga