Vaststelling geldswaarde niet-geldelijke inkomsten

Vaststelling geldswaarde niet-geldelijke inkomsten

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gezien het advies van de Stichting van de Arbeid van 5 februari 1969, nr. S.A. 30926/P.Bu;

Besluit:

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, B.Roolvink