Instelling Contactcommissie Beroepsbegeleidend Onderwijs

Instelling Contactcommissie Beroepsbegeleidend Onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
Gezien het voorstel van de inspecteur-generaal van het onderwijs van 24 mei 1968, IGO/24568.5 en van 20 november 1968, IGO/181168.2,

Besluit:

met ingang van 1 april 1969: