Beroepscommissie Rijksstudietoelagen

Beroepscommissie Rijksstudietoelagen

De minister van onderwijs en wetenschappen,
Overwegende, dat behoefte gevoeld wordt aan een onafhankelijke beroepsinstantie, waarbij aanvragers van rijksstudietoelagen hun bezwaren tegen de genomen beslissing naar voren kunnen brengen,

Besluit: