Instellingsbeschikking Rijksinstituut voor Natuurbeheer

De Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Overwegende, dat het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (R.I.V.O.N.) toegepast veldbiologisch onderzoek verricht;
  • dat de Stichting Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (I.T.B.O.N.) eveneens toegepast veldbiologisch onderzoek verricht, echter in het bijzonder uit een oogpunt van het gebruik van de bodem als cultuurland in relatie tot de natuur;

  • dat de terreinen van onderzoek zo bij elkaar aansluiten, dat een concentratie van het onderzoekpotentieel van beide instituten tot één geheel gewenst moet worden geacht;

  • dat een zodanige bundeling van krachten te meer gewenst is in het licht van het toenemende belang van de zorg voor de biosfeer en het beheer van het milieu;

  • dat er derhalve gegronde redenen zijn over te gaan tot opheffing van de beide genoemde instituten en tot instelling van één nieuw instituut,

Besluiten:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Instellingsbeschikking Rijksinstituut voor Natuurbeheer.

Artikel

6

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J.Lardinois
Rijswijk, 24 juli 1969
De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. A. M.Klompé