Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de Bedrijfsorganisatie

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de Bedrijfsorganisatie

De minister van justitie,
Mede gelet op artikel III, onder A, van de Wet van 21 mei 1969 Stb. 232,

besluit:

in overeenstemming met de Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Volksgezondheid:

's-Gravenhage
De minister voornoemd, C.H.F.Polak