Visering van het aan boord van schepen gehouden register van strafbare feiten

Visering van het aan boord van schepen gehouden register van strafbare feiten

De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 539u, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering, zoals dit artikel bij de wet van 8 mei 1969, Stb. 191, gewijzigd is,

Besluit:

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
Namens de Minister:
De secretaris-generaal, A. J.Fonteijn , l.s.g