Aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel

1

Als eerste kantoren als bedoeld in de artikelen 26, tweede lid, en 29, tweede lid, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405) worden aangewezen:

 • a.

  voor vervoer per auto: Bergh-Autoweg, Glanerbrug, Nieuwe Schans en Heurne-Hemden;

 • b.

  voor vervoer per trein: Arnhem, Enschede, Maastricht, Nieuwe-Schans, Nijmegen, Oldenzaal, Simpelveld, Venlo en Zevenaar;

 • c.

  voor vervoer per schip: Amsterdam, Dordrecht, Lobith, Terneuzen en Rotterdam havengebied;

 • d.

  voor vervoer per vliegtuig: de internationale luchthavens Rotterdam en Schiphol.

Artikel

2

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, R. J. H. Kruisinga