Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet

De Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluiten:

Artikel

1

Voor de toepassing van de artikelen 3, tweede lid, jo. 3, eerste lid, onder h, onder 1°, 6, eerste lid, onder b, onder 1°, 14, eerste lid, onder c, onder 2°, en 16, eerste lid, onder c, onder 2°, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen worden de volgende landen aangewezen:

  • a.

    voor alle wijzen van vervoer:

    België, Bondsrepubliek Duitsland, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Irak, Joegoslavië, Liechtenstein, Luxemburg, Marokko, Noorwegen, Oost-Duitsland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Syrië, Spanje, Tjechoslowakije, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland;

  • b.

    voor vervoer over de Nederlandse territoriale zee of over niet-Nederlandse wateren, en voor het aansluitende vervoer in hetzelfde schip over Nederlandse binnenwateren, zomede voor vervoer in een luchtvaartuig: bovendien Canada, Japan en de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel

2

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet.

's-Gravenhage
De Minister van Economische Zaken,
L. de Block
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. J. H. Kruisinga