Taak ambtenaren loonbureau

Taak ambtenaren loonbureau

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Besluit:

De ambtenaren van het Loonbureau worden belast met het inwinnen van gegevens, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet op de loonvorming (Stb. 1970, 69).

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, B.Roolvink