Ambtsgebied voedselcommissaris Noord-Brabant

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

De beschikking van 21 juli 1965, Stcrt. 139, inzake het ambtsgebied van de voedselcommissaris in Noord-Brabant, wordt ingetrokken.

Artikel

2

Het ambtsgebied van de voedselcommissaris in Noord-Brabant en dat van de voedselcommissaris in Gelderland omvatten onderscheidenlijk de provinciën Noord-Brabant en Gelderland.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, VanSetten