Curatele- en huwelijksgoederenregister

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Gezien het verzoek van de Minister van Justitie van 15 augustus 1969, Stafafdeling Wetgeving Nieuw B.W., nr. 310/669;
Gelet op artikel 20 van het Archiefbesluit;

Besluit:

Artikel

1

De Minister van Justitie wordt gemachtigd de overbrenging naar de rijksarchiefbewaarplaatsen van de tot het curateleregister behorende kaarten en van de in de huwelijksgoederenregisters opgenomen kaarten en stukken op te schorten als is aangegeven in de artikelen 2 en 3.

Artikel

2

De overbrenging van de tot het curateleregister behorende kaarten heeft plaats binnen een tijdvak van tien jaar nadat honderdtien jaar sedert de geboortedatum van de personen, op wie die kaarten betrekking hebben, zijn verstreken.

Artikel

3

De overbrenging van de in de huwelijksgoederenregisters opgenomen stukken en van de tot deze registers behorende klapperkaarten heeft plaats:

  • 1.

    ten aanzien van de vóór 1 januari 1970 opgenomen stukken, binnen een tijdvak van tien jaar nadat honderd jaar sedert 31 december na de datum van inschrijving zijn verstreken;

  • 2.

    ten aanzien van de na 1 januari 1970 opgenomen stukken, binnen een tijdvak van tien jaar nadat honderd jaar sedert de datum van sluiting van het huwelijk zijn verstreken;

  • 3.

    ten aanzien van de tot de huwelijksgoederenregisters behorende klapperkaarten te zelfder tijd als de overbrenging van het laatste op de kaart vermelde stuk.

Artikel

4

Deze beschikking, welke zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, werkt terug tot 1 januari 1970.

Rijswijk
De Minister voornoemd,
Namens de Minister,
De secretaris-generaal, Mr. J. vanVliegen