Overbrenging gezinskaartensysteem

Overbrenging gezinskaartensysteem

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Gelet op artikel 20 van het Archiefbesluit,

Besluit:

De colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten worden gemachtigd de overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen van het van ongeveer 1920 tot ongeveer 1940 gehouden tot het bevolkingsregister behorende gezinskaartensysteem op te schorten tot uiterlijk het jaar 2000.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na de datum van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

Rijswijk
De Minister voornoemd,
Namens de Minister:
De secretaris-generaal,Mr. J. vanVliegen.