Instelling Raad voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Er is een Raad voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen.

Artikel

2

In de Raad vindt overleg plaats over vraagstukken van algemene aard betreffende de voortbrenging van en de handel in teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen.

Artikel

3

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal,Van Setten.