Beschikking opsporingsambtenaren Monumentenwet

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Gelet op artikel 31, eerste lid, van de Monumentenwet (Stb. 1961, 200),

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Rijswijk (Z.-H.)
De Minister voornoemd, G. H. Veringa, a.i

Bijlage

Artikel 31 van de Monumentenwet

Mij bekend,
De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, G. H.Veringa , a.i.