Besluit van 18 november 1970, houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie

Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Defensie dd. 17 november 1970, AC nr. 193122;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Defensie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van Algemeen Bestuur.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, DE JONG.
De Minister van Defensie, W. DEN TOOM.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.