Commissie herziening wettelijke positie akademies van bouwkunst

Commissie herziening wettelijke positie akademies van bouwkunst

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, en de Minister zonder Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs,
Overwegende dat het wenselijk is de positie van de akademies van bouwkunst ten opzichte van het wetenschappelijk onderwijs nader in beschouwing te nemen,

Besluiten:

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, C. vanVeen
De Minister zonder portefeuille, M. L. deBrauw