Commissie toelatingen groenterassen ingesteld

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

De Commissie toelating groenterassen heeft tot taak de Minister van Landbouw en Visserij te adviseren omtrent de toelating van groenterassen en groepen van planten van groentegewassen, het één en ander ter uitvoering van de E.E.G.-Richtlijn van 29 september 1970, betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Pb. L. 225).

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal,Van Setten.