Besluit van 6 juli 1971, houdende instelling van een departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 6 juli 1971, nr. 197102;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

's-Gravenhage
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, B. BIESHEUVEL.
De Minister van Justitie, VAN AGT.