Besluit van 4 augustus 1971, houdende wijziging van de taakverdeling van departementen

Besluit wijziging taakverdeling van departementen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 29 juli 1971, nr. 197535,
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

onbenoemd

De aangelegenheden betreffende het beheer van Hoofdstuk I der Rijksbegroting onder te brengen bij het departement van Algemene Zaken.

Afschrift van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

Afschrift van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

Porto Ercole,
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, BIESHEUVEL.
De Minister van Justitie, VAN AGT.