Verontreinigingsheffing rijkswateren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

De verplichtingen, welke volgens de artikelen 47, 50 en 51 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bestaan jegens het hoofd van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren, gelden mede jegens de ambtenaren van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren, schriftelijk aangewezen door het hoofd van genoemd bureau.

Artikel

2

Deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, W.Drees