Uitvoering artikel 93 Zaaizaad- en Plantgoedwet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Deze regeling verstaat onder ‘keuringsinstelling’ één van de navolgende keuringsinstellingen:

  • a.

    Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (N.A.K.);

  • b.

    Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw).

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1972.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij
Voor deze,
De secretaris-generaal, VanSetten.