Besluit van 13 december 1971, houdende vaststelling van het "Besluit bindende rassenlijst landbouwgewassen"

Besluit bindende rassenlijst landbouwgewassen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 2 november 1971, No. J. 2150, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 10 november 1971, No. 13);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 3 december 1971, No. J. 2272, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J. LARDINOIS.
De Minister van Justitie, VAN AGT.