Instelling Commissie ondernemersonderwijs

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen.

Besluiten:

Artikel

1

Er is een Commissie ondernemersonderwijs.

Artikel

2

Artikel

3

Afschrift van deze beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant zal worden bekendgemaakt, zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken, J. J. M.Oostenbrink
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, C. vanVeen