Overdrachtsbelasting; inbreng in BV van recht van opstal met behoud van blote eigendom in privé

Overdrachtsbelasting; inbreng in BV van recht van opstal met behoud van blote eigendom in privé

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Overdrachtsbelasting. Vrijstellingen. Het begrip ‘in haar geheel ingebrachte onderneming’ in artikel 15, lid 1, letter e van de Wet op belastingen van rechtsverkeer

Een ondernemer, die het tot zijn onderneming behorende onroerend goed in volle eigendom bezat, bracht het bedrijf in zijn geheel in een B.V. in, met dien verstande dat voor wat betreft het onroerend goed slechts een recht van opstal werd ingebracht, terwijl de inbrenger in privé de blote eigendom van de grond behield.

Het door de B.V. verkregen recht van opstal maakte naar het oordeel van de Staatssecretaris geen deel uit van een in haar geheel ingebrachte onderneming in de zin van artikel 15, lid 1, letter e van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.