Instelling Interdepartementale werkgroep ‘Leegstand schoollokalen’

Instelling Interdepartementale werkgroep ‘Leegstand schoollokalen’

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende,
dat het noodzakelijk is een duidelijk inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leegstand van schoollokalen en dat het tevens gewenst is maatregelen te ontwerpen ter voorkoming en bestrijding van deze leegstand;
dat daartoe overleg met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën wenselijk is,

Besluit: