Rationalisatie scholenbouw voortgezet onderwijs

Rationalisatie scholenbouw voortgezet onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende, dat een nieuw onderzoek nodig is naar de meest doeltreffende besteding der op de rijksbegroting voor de bouw van scholen voor voortgezet onderwijs beschikbare middelen,

Besluit:

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, C. E. Schelfhout