Besluit van 5 augustus 1972, houdende wijziging in de taakverdeling tussen het departement van Defensie en dat van Algemene Zaken

Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Defensie dd. 31 juli 1972, AC nr. 205295;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

onbenoemd

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Defensie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van Algemeen Bestuur.

Porto Ercole,
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, B. BIESHEUVEL.
De Minister van Defensie, H. J. DE KOSTER.
De Minister van Justitie, VAN AGT.