Besluit van 28 september 1972, houdende invoering van een onderscheidingsvlag voor de ministers, met uitzondering van de minister van Defensie

Besluit invoering onderscheidingsvlag voor de ministers, met uitzondering van de minister van Defensie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 15 september 1972, nr. 206322;
De Hoge Raad van Adel gehoord;

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel

1

Onze goedkeuring te verlenen aan de invoering van een onderscheidingsvlag voor de ministers, met uitzondering van de minister van Defensie, als aangegeven in de bij dit besluit behorende afbeelding en waarvan de beschrijving als volgt luidt:

"Zeven banen van rood, wit, blauw, wit, rood, wit en blauw, waarvan de hoogten zich verhouden als 1:1:1:6:1:1:1 met op het midden een gele, gekroonde leeuw, rood getongd en genageld, houdende in zijn rechtervoorklauw een wit zwaard met geel gevest en in zijn linker- een bundel van zeven witte pijlen met gele punten en te zamen gebonden door een geel lint".

Onze Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit hetwelk in het Staatsblad zal worden opgenomen en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de ministers en aan de Hoge Raad van Adel.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, B. BIESHEUVEL.
De Minister van Justitie, VAN AGT.

Bijlage