Besmettelijke ziekten bij knaagdieren: Aanwijzing opsporingsambtenaren

Besmettelijke ziekten bij knaagdieren

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

2

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, VanSetten