Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers

Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers

Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Hierbij deel ik u mede, dat ingevolge een door de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB) in overleg met de tot het betaalde voetbal toegelaten lichamen en de zgn. contractspelers een algemene regeling is getroffen ingevolge welke de deelnemende contractspeler jegens de Stichting ‘Contractspelersfonds KNVB’ te ’s-Gravenhage aanspraak heeft op het ontvangen van overbruggingsuitkeringen na het duurzaam beëindigen van zijn loopbaan als contractspeler.

Met toepassing van artikel 10, letter h, van de Uitvoeringsbeschikking loonbelasting 1965 heb ik bij beschikking, dragende dagtekening en nummer dezes, vorenbedoelde aanspraken op uitkeringen aangewezen als aanspraken op uitkeringen welke niet tot het loon behoren.