Instelling Begeleidingscommissie Scholengemeenschappen meao/mmo

Instelling Begeleidingscommissie Scholengemeenschappen meao/mmo

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Gelet op het rapport van de Werkgroep Scholengemeenschappen m.e.a.o./m.m.o.;
Overwegende, dat het gewenst is genoemde scholengemeenschappen te begeleiden met betrekking tot die aspecten van het onderwijsproces, waarvoor landelijk advies en bijstand wordt gevraagd,

Besluit: