Bevoegdheid tot antecedentenonderzoek door spoorwegrecherche

Bevoegdheid tot antecedentenonderzoek door spoorwegrecherche

de in zijn beschikking van 20 juli 1972, Directie B.B., Afdeling W. en B., nr. B72/1996 (Stcrt. 144) opgenomen lijst van ondernemingen, ten aanzien waarvan is bepaald, dat de chef van de spoorwegrecherche van de N. V. Nederlandse Spoorwegen bevoegd is bij de burgemeesters verzoeken in te dienen om verklaringen omtrent het gedrag van personeelsleden en adspirant-personeelsleden, nader vast te stellen als volgt:

 • 1.

  N.V. Drentse Vervoer Maatschappij (D.V.M.), te Meppel;

 • 2.

  N.V. Limburgse Tramweg Maatschappij (L.T.M.), te Heerlen;

 • 3.

  N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij (N.B.M.), te Zeist;

 • 4.

  N.V. Ridderkerkse Auto-, Garage- en Omnibus Maatschappij (R.A.G.O.M.), te Ridderkerk;

 • 5.

  N.V. Rotterdamse Tramweg Maatschappij (R.T.M.), te Rotterdam;

 • 6.

  N.V. Verenigde Streekvervoer Westnederland, te Waddinxveen;

 • 7.

  N.V. Streekvervoer Walcheren (S.W.), te Middelburg;

 • 8.

  N.V. Betuwse Streekvervoer Maatschappij (B.S.M.), te Tiel;

 • 9.

  Van Gog Autobusdiensten N.V., te Capelle aan den IJssel;

 • 10.

  N.V. Noord- Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij, te Haarlem;

 • 11.

  N.V. Flevodienst, te Apeldoorn;

 • 12.

  Friese Autobus Maatschappij ‘Fram’ N.V., te Heerenveen;

 • 13.

  N.V. Groninger Autobusdienst Onderneming, te Groningen;

 • 14.

  N.V. Gronings Drente Snelvervoer, te Groningen;

 • 15.

  N.V. Autobusonderneming Maarse en Kroon, te Aalsmeer;

 • 16.

  N.V. Stoombootrederij op de Lek, te Sliedrecht;

 • 17.

  N.V. Autobusdienstonderneming Salland, te Apeldoorn;

 • 18.

  Stoomtram Maatschappij Breskens Maldegen N.V., te Aardenburg;

 • 19.

  Veluwse Auto Dienst N.V., te Apeldoorn;

 • 20.

  Zuid-Ooster Autobusdiensten N.V., te Gennep;

 • 21.

  Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij N.V., te Axel.

's-Gravenhage
De Minister van Binnenlandse Zaken. W. J.Geertsema