Beschikking aanwijzing virus enteritis als besmettelijke ziekte van nertsen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

2

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal, VanSetten