Instelling stuurcommissie h.e.a.o.

Instelling stuurcommissie h.e.a.o.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende, dat het gewenst is een stuurcommissie in te stellen voor het hoger economisch en administratief onderwijs met betrekking tot de diverse aspecten van het onderwijsaspect in genoemde vorm van onderwijs.

Besluit: