Regeling toelating groenterassen 1973

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gehoord de Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst van Groentegewassen;
Gezien het advies van de Commissie Toelating Groenterassen,

Besluit:

Artikel

1

Teeltmateriaal van de groenterassen en de groepen van planten van groentegewassen, opgenomen in

  • a.

    de bij deze regeling behorende bijlage, dan wel

  • b.

    de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen van de Europese Gemeenschappen, bedoeld in artikel 17 van richtlijn nr. 2002/55/EG van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Pb EG L 193), mag onder de erbij vermelde benaming in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd worden.

Artikel

3

Van de in artikel 2 bedoelde groentegewassen mag soortecht teeltmateriaal met het oog op uitvoer naar een land of een gebied dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie in het verkeer gebracht en vervolgens naar een dergelijk land of gebied uitgevoerd worden.

Artikel

4

Artikel

4a

Artikel

5

Een gewaarmerkt exemplaar van de bijlage van deze regeling ligt ter inzage bij de secretaris van de Commissie Toelating Groenterassen, Sotzweg 21, Roelofarendsveen. Deze zendt de bijlage op aanvraag toe aan belanghebbenden.

Artikel

6

De Beschikking toelating groenterassen (Stcrt. 1971, nr. 125) wordt ingetrokken.

Artikel

7

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal,VanSetten.

Bijlage

Ligt ter inzage bij de Secretaris van de Commissie toelating groenterassen te Roelofarendsveen.