Aanwijzing Rijksdienst voor het Wegverkeer als keuringsinstantie

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluiten:

Artikel

2

Het in de bijlage bij dit besluit opgenomen reglement van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ter zake van keuringen ingevolge het in artikel 1 genoemde besluit wordt goedgekeurd.

Artikel

3

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatcourant bekendgemaakt.

Leidschendam
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, I. Vorrink
De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. E. Westerterp

Keuringsreglement ter zake van keuringen ingevolge het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1974, 632).

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Het motorrijtuig of de ter keuring aangeboden motor met de daarbij behorende uitrustingsstukken dient in bedrijfsvaardige staat te verkeren.

Artikel

4

Model A

Formulier als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van het keuringsreglement van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ter zake van keuringen ingevolge het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1974, 632)

Hoofdkenmerken van de motor en gegevens omtrent de uitvoering der proeven

(1) Voor niet-conventionele motoren of systemen moeten gelijkwaardige gegevens worden verstrekt.

1.

Beschrijving van de motor

1.1.

Merk

1.2.

Type

1.3.

Cyclus: viertakt/tweetakt (2Schrappen wat niet van toepassing is)

1.4.

Aantal en plaatsing van de cilinders:

1.5.

Boring

mm

1.6.

Slag

mm

1.7.

Cilinderinhoud

cm 3

1.8.

Compressieverhouding (3Tolerantie vermelden)

1.9.

Koelsysteem

1.10.

Drukvulling met/zonder () beschrijving van het systeem

1.11.

Inrichting voor de terugvoering van cartergassen (beschrijving en schema's)

1.12.

Luchtfilter: tekeningen of merken en types

2.

Bijkomende inrichtingen ter bestrijding van verontreiniging (indien aanwezig en indien niet begrepen onder een andere rubriek).

Beschrijving en schema's

3.

Voeding

3.1.

Beschrijving en schema's van luchtmondstukken en hun toebehoren (dashpot, verhittingsinrichting, bijkomende luchtinlaten enz.)

3.2.

Brandstoftoevoer

3.2.1.

Door carburateur(s) ()

Aantal

3.2.1.1.

Merk

3.2.1.2.

Type

3.2.1.3.

Afstellingen ()

3.2.1.3.1.

Sproeiers

3.2.1.3.2.

Venturibuizen

3.2.1.3.3.

Peil in de vlotterkamer

3.2.1.3.4.

Gewicht van de vlotter

3.2.1.3.5.

Vlotternaald

of

Kromme van de lucht-brandstofverhouding en opgave van de uiterste regelstanden waarbij deze kromme wordt bereikt ()

3.2.1.4.

Choke hand/automatisch () Sluitstand ()

3.2.1.5.

Brandstofpomp

Druk () of kenmerkend diagram ()

3.2.2.

Door injectie ()

3.2.2.1.

Pomp

3.2.2.1.1.

Merk

3.2.2.1.2.

Type

3.2.2.1.3.

Afgegeven hoeveelheid mm3 per slag bij een pompsnelheid van

omw./min () () of kenmerkend diagram () ()

3.2.2.2.

Verstuiver(s)

3.2.2.2.1.

Merk

3.2.2.2.2.

Type

3.2.2.2.3.

IJking

bar () ()

of kenmerkend diagram () ()

4.

Klepdiagram

4.1.

Maximale lichthoogte van de kleppen en openings- en sluithoeken ten opzichte van de dode punten

4.2.

Referentie- en/of afstellingsspeling ()

5.

Ontsteking

5.1.

Stroomverdeler(s)

5.1.1.

Merk

5.1.2.

Type

5.1.3.

Voorontstekingskromme ()

5.1.4.

Tijdstip van ontsteking ()

5.1.5.

Opening der onderbrekingspunten ()

6.

Uitlaat Beschrijving van de schema's

7.

Verdere gegevens omtrent de keuringsomstandigheden

7.1.

gebezigd smeermiddel

7.1.1.

Merk

7.1.2.

Type (indien smeermiddel aan de brandstof is toegevoegd het oliepercentage vermelden)

7.2.

Bougies

7.2.1.

Merk

7.2.2.

Type

7.2.3.

Electrodenafstand

7.3.

Bobine

7.3.1.

Merk

7.3.2.

Type

7.4.

Ontstekingscondensator

7.4.1.

Merk

7.4.2.

Type

8.

Motorvermogen

8.1.

Draaisnelheid bij stationair draaien

omw./min ()

8.2.

Motortoerental bij maximumvermogen

omw./min ()

8.3.

Maximumvermogen PK (ISO-BSI-CUNA-DIN-IGM-SAE, enz. () )

Model B

Formulier als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, van het keuringsreglement van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ter zake van keuringen ingevolge het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1974, 632)

Voornaamste kenmerken van het voertuig en van de motor en gegevens betreffende de uitvoering van de proeven

(1Bij niet-conventionele motoren of systemen moeten de constructeurs de gegevens vermelden die equivalent zijn aan de hierboven vermelde.)

1.

Beschrijving van de motor

1.1

Merk

1.2.

Type

1.3.

Cyclus: viertakt/tweetakt (2Doorhalen wat niet van toepassing is.)

1.4.

Boring mm

1.5.

Slag mm

1.6.

Aantal cilinders

1.7.

Cilinderinhoud cm3

1.8.

Compressieverhouding (3Toegestane marge vermelden)

1.9.

Koelsysteem

1.10.

Drukvulling met/zonder () beschrijving van het systeem

1.11.

Luchtfilter: tekeningen of merken en typen

2.

Extra voorzieningen tegen rookgassen (voor zover aanwezig en niet in een andere rubriek ermeld)

Beschrijving en schema's

3.

Voeding

3.1.

Beschrijving en schema's van luchtmondstukken en hun toebehoren (verhittingsinrichting, inlaatdemper, enzovoort)

3.2.

Brandstoftoevoer

3.2.1.

Brandstofpomp

Druk ()

of schema van de karakteristieken ()

3.2.2.

Injectie

3.2.2.1.

Pomp

3.2.2.1.1.

Merk(en)

3.2.2.1.2.

Type(n)

3.2.2.1.3.

Opbrengst

mm3 per slag bij

omw./min van de pomp () bij volle inspuiting of schema van de karakteristieken () , ()

Vermelding van de toegepaste methode: op de motor, of proefbank ()

3.2.2.1.4.

Voorinspuiting

3.2.2.1.4.1.

Grafiek van de voorinspuiting

3.2.2.1.4.2.

Ontsteking

3.2.2.2.

Inspuitleidingen

3.2.2.2.1.

Lengte

3.2.2.2.2.

Inwendige doorsnede

3.2.2.3.

Verstuiver(s)

3.2.2.3.1.

Merk(en)

3.2.2.3.2.

Type(n)

3.2.2.3.3.

Openingsdruk

(bar) ()

of schema van de karakteristieken () , ()

3.2.2.4.

Drukregelaar

3.2.2.4.1.

Merk(en)

3.2.2.4.2.

Type(n)

3.2.2.4.3.

Uitschakelsnelheid belast:

omw./min

3.2.2.4.4.

Maximale snelheid onbelast:

omw./min

3.2.2.4.5.

Snelheid stationair:

omw./min

3.3.

Koudstartinrichting

3.3.1.

Merk(n)

3.3.2.

Typen(n)

3.3.3.

Beschrijving

4.

Kleppenmechanisme

4.1.

Maximale lichthoogte van de kleppen en openings- en sluithoeken ten opzichte van de dode punten

4.2.

Referentie- en/of afstellingsspeling ()

5.

Uitlaatsysteem

5.1.

Beschrijving en schema's

5.2.

Gemiddelde tegendruk bij maximaal vermogen:

mm waterkolom

6.

Transmissie

6.1.

Inertie van het vliegwiel van de motor

6.2.

Bijkomende inertie bij neutrale stand van de versnellingshandel

7.

Aanvullende gegevens betreffende de keuringsomstandigheden

7.1.

Gebezigd smeermiddel

7.1.1.

Merk

7.1.2.

Type

(indien smeermiddel aan de brandstof is toegevoegd het oliepercentage vermelden)

8.

Motorprestaties

8.1.

Snelheid bij stationair toerental:

omw./min ()

8.2.

Motortoerental bij maximumvermogen:

omw./min ()

8.3.

Vermogen gemeten op de zes punten vermeld in punt 2.1. van bijlage III 4Van de Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 2 augustus 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen, nr. 72/306/EEG (Pb. E.G. L190).

8.3.1.

Motorvermogen op de proefbank-Toegepaste norm vermelden (BSI- CUNA-DIN-GOST-IGM-ISO-SAE enzovoort) ()

8.3.2.

Vermogen aan de wielen van het voertuig

Toerental (n)

omw/min

Vermogen

pk

1.

2.

3.

4.

5.

6.