Beschikking vaststelling examengeld

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Voor het afleggen van de onderscheidene onderdelen van het examen, bedoeld in artikel 60 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748), zijn de navolgende bedragen verschuldigd:

 • a.

  voor ieder van de onderdelen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a en b, van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304): f 160;

 • b.

  voor het onderdeel, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, van het vorengenoemde besluit: ƒ. 180;

 • c.

  voor het onderdeel, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder b, van het vorengenoemde besluit: ƒ. 180;

 • d.

  voor ieder van de onderdelen, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder c en d, van het vorengenoemde besluit: ƒ. 90.

Artikel

2

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken. Th. M.Hazekamp