Besluit van 2 september 1974, houdende oprichting van het Korps veldartillerie

Besluit oprichting Korps veldartillerie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van defensie, van 26 augustus 1974, nr. 398.830;
Overwegende dat het wenselijk is gebleken de organisatie van de veldartillerie in overeenstemming te brengen met die van de luchtdoelartillerie en de rijdende artillerie;
Gelet op Onze besluiten van 1 juli 1950 nr. 26 en 27, 5 november 1956 nr. 100, 27 oktober 1958 nr. 25 en 3 september 1973 nr. 27;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

De Regimenten veldartillerie "Van Essen", "Prins Frederik" en "Prins Maurits" worden samengevoegd tot het Korps veldartillerie.

Artikel

2

Het Korps veldartillerie zal als oprichtingsdatum herdenken 11 januari 1677, zijnde de datum waarop de artillerie als een blijvend korps in het Nederlandse leger werd georganiseerd.

Onze Minister van defensie is belast met uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Defensie, VREDELING.
De Minister van Justitie, VAN AGT.