Vaststelling interest op verontreinigingsheffing rijkswateren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 20 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, juncto artikel 19 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren en artikel 17, tweede lid, van de Wet van 22 mei 1845 (Stb. nr. 22),

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

's-Gravenhage
De Minister voornoemd.
T. Westerterp