Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Besluit:

Artikel

1

Het zwavelgehalte van de brandstoffen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen (Stb. 1974, 549), wordt als volgt vastgesteld:

 • 1.

  de te onderzoeken brandstof wordt, wanneer het

  • a.

   een vaste stof is, bemonsterd volgens de Nederlandse norm NEN 3010,

  • b.

   een vloeistof is, bemonsterd volgens de methode van de American Society for Testing and Materials, ASTM D4057,

  • c.

   een gas is, bemonsterd volgens de methode ASTM D 1145,

  • d.

   een vloeibaar gemaakt gas is, bemonsterd volgens de methode ASTM D 1265;

 • 2.

  het zwavelgehalte wordt bepaald, van een monster bedoeld in

  • a.

   onderdeel 1, onder a, volgens de norm NEN/ISO 351,

  • b.

   onderdeel 1, onder b, volgens de methode EN ISO 14596,

  • c.

   onderdeel 1, onder c of d, volgens de methode ASTM D 2784;

 • 3.

  de interpretatie van de waarde, welke is gevonden volgens een in onderdeel 2 genoemde methode, geschiedt overeenkomstig de norm ISO 4259 (1992)

Artikel

2

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen.

Artikel

3

Het besluit wordt in de Nederlandse Staatcourant bekendgemaakt. Het treedt in werking op 1 november 1974.

Leidschendam
De Minister voornoemd, I.Vorrink