Beschikking bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 7 van het Koninklijk besluit van 16 september 1965 (Stb. 414), houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling,

Besluit:

Artikel

1

Aan de bestuurders van motorrijtuigen, welke gewoonlijk zijn gestald in:

 • a.

  België;

 • b.

  Bondsrepubliek Duitsland, met inbegrip van het Land Berlijn;

 • c.

  Denemarken;

 • d.

  Duitse Democratische Republiek;

 • e.

  Finland;

 • f.

  Frankrijk en Monaco;

 • g.

  Hongarije;

 • h.

  Ierland;

 • i.

  Italië, San Marino en Vaticaanstad;

 • j.

  Luxemburg;

 • k.

  Noorwegen;

 • l.

  Oostenrijk;

 • m.

  Tsjechoslowakije;

 • n.

  Verenigd Koninkrijk en Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Kanaal-Ellanden en het eiland Man, met uitzondering van Gibraltar;

 • o.

  Zweden;

 • p.

  Zwitserland en Liechtenstein wordt, behoudens het bepaalde in artikel 2, ontheffing verleend van de verplichting een bewijs van verzekering bij zich te hebben.

Artikel

2

De in artikel 1 bedoelde ontheffing geldt niet voor motorrijtuigen, die gewoonlijk zijn gestald in een der in artikel 1 genoemde landen en ten aanzien waarvan:

 • a.

  in dat land overeenkomstig artikel 4, onder b, van de Richtlijn van de Raad der Europese Gemeenschappen van 24 april 1972 (Pb. E.G. 2 mei 1972, L 103), gewijzigd bij Richtlijn van de Raad van 19 december 1972 (Pb. E.G. L 291 van 28 december 1972, rectificatie in Pb. E.G. L 75 van 23 maart 1973) van de bepalingen van artikel 3 van die Richtlijn is afgeweken, het zij

 • b.

  niet voldaan is aan de voorwaarde genoemd in artikel 7, tweede lid, van vorengenoemde Richtlijn.

Artikel

3

Zijn beschikking van 10 mei 1974, Directoraat-Generaal van het Verkeer, nr. A-2/V 23266, (Stcrt. 92), wordt ingetrokken.

Artikel

4

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt met ingang van 1 januari 1975 in werking.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, T.Westerterp