Instelling Commissie Samenwerking HTO-TWO

Instelling Commissie Samenwerking HTO-TWO

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende, dat het wenselijk is de samenwerking tussen de instellingen van hoger technisch onderwijs en technisch wetenschappelijk onderwijs te bevorderen,

Besluit: