Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten

Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

De Beschikking invoer levende entstoffen (Stcrt. 1963, 71) wordt ingetrokken.

Artikel

3

Deze beschikking kan worden aangehaald als:

Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar publikatie in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De plv. secretaris-generaal,G. J. van Dinter