Samenstelling en taakomschrijving secretariaat van de commissie van beroep

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Het secretariaat van de commissie van beroep, bedoeld in artikel 18 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748) bestaat uit een secretaris en een adjunct-secretaris.

Deze betrekkingen worden vervuld door personen die daartoe door de Minister van Economische Zaken worden aangewezen.

Artikel

2

Artikel

3

De secretaris en de adjunct-secretaris zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en beroepsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan de voorzitter van de commissie van beroep hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Artikel

4

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M.Hazekamp