Uitvoeringsbeschikking Melkstandaardisatie 1975

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Bedrijfsschap Detailhandel in Melk en Melk- en Zuivelprodukten;
In overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Besluit:

Artikel

2

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal, VanSetten