Aanwijzing havens, welke moeten beschikken over een georganiseerde medische dienst

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 10 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),

Besluit.

Artikel

1

Als havens, welke moeten beschikken over voorzieningen als bedoeld in artikel 15 van de Internationale Gezondheidsregeling worden aangewezen de havens van de gemeenten Amsterdam, Den Helder, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Velsen (IJmuiden) en Vlaardingen.

Artikel

2

De beschikking van 9 oktober 1963, nr. 69015, Directie Volksgezondheid. Hoofdafdeling Gezondheidszorg, Afdeling B.Z.D.G., (Stcrt. 200), wordt ingetrokken.

Artikel

3

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 mei 1975.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Amsterdam. Brouwershaven, Delfzijl, Den Helder, Dordrecht, Harlingen, Hellevoetsluis, Maassluis, Rotterdam, Terneuzen, Velsen (IJmuiden), Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Zaanstad (Zaandam) en Zierikzee.

Leidschendam
De Staatssecretaris voornoemd,
J. P. M. Hendriks