Instelling Overlegorgaan pao geneeskunde

Instelling Overlegorgaan pao geneeskunde

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
In overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;
Overwegende dat het postacademisch onderwijs geneeskunde een landelijke organisatie behoeft waarbij zowel de faculteiten der geneeskunde als de maatschappelijke beroepsorganisaties op medisch gebied betrokken zijn,

Besluit: