Instelling commissie bijscholing onderwijsgevenden, richting didactische werkvormen

Instelling commissie bijscholing onderwijsgevenden, richting didactische werkvormen

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Besluit: