Instelling Stuurgroep herstructurering mhno/mspo

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

De stuurgroep heeft, binnen de door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aan te geven lijnen, tot taak hem voorstellen te doen omtrent de ontwikkeling van het mhno/ mspo nieuwe stijl. Meer in het bijzonder spitst deze taak zich toe op:

 • a.

  het doen van voorstellen met het oog op de op korte termijn te starten projecten ten aanzien van

  • het soort projecten;

  • de opzet van de projecten;

  • het aantal projecten;

  • de situering van de projecten;

 • b.

  het doen van voorstellen omtrent de wijze van uitvoering van de projecten;

 • c.

  het doen van voorstellen met betrekking tot de begeleiding van de projecten;

 • d.

  het doen van voorstellen met betrekking tot de evaluatie van de projecten;

 • e.

  het adviseren ten aanzien van de wijze waarop de integrale invoering dient te geschieden;

 • f.

  het doen van voorstellen met betrekking tot alle overige van belang zijnde aangelegenheden, zoals voorzieningen met betrekking tot de docenten en noodzakelijke onderwijsfaciliteiten;

 • g.

  het adviseren inzake de coördinatie van in gang zijnde ontwikkelingen in relatie tot de herstructurering;

 • h.

  het gevraagd of ongevraagd adviseren over specifieke, de herstructurering betreffende, aangelegenheden.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Deze beschikking zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst. Zij treedt in werking op 1 augustus 1975.